bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Petycje

Informacje ogólne: http://www.petycje.edu.pl/pl

Petycje mogą być wnoszone:

 • listownie na adres: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń,
 • osobiście do rejestru przesyłek przychodzących Ośrodka (I piętro, pokój nr 101) w godzinach pracy jednostki,
 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (strona www.mgops.gostyn.pl)
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: mgops@gostyn.pl

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu:

 • Rok 2019
  Na podstawie art. 14 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz. 713) w 2019 roku do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu nie wpłynęła żadna petycja.
 • Rok 2018
  W 2018 roku do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu nie wpłynęła żadna petycja (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 870)
 • Rok 2017
  W 2017 roku do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu nie wpłynęła żadna petycja (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 870)
 • Rok 2016
  W 2016 roku do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu nie wpłynęła żadna petycja  (Dz. U. 2014, poz. 1195 ze zm.)
 • Rok 2015
  Od dnia wejścia w życie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2014, poz. 1195) tj. od dnia 06 września 2015 r. do końca roku 2015 do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu nie wpłynęła żadna petycja.Opublikował: Karol Marciniak
Publikacja dnia: 14.07.2020
Podpisał: Karol Jasiak
Dokument z dnia: 18.06.2020
Dokument oglądany razy: 3 718