bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu

ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń

e-mail: mgops@gostyn.pl

tel.: 65 572-01-11, 65 572-01-64, 65 572-61-57, 65 572-38-49
fax: 65 572-39-11

Numery wewnętrzne:
20 - Biuro Obsługi Klienta
21 - Zespół Świadczeń Pomocy Społecznej
43 - Koordynator Działu Pomocy Społecznej
22, 23 i 28 - Pracownicy Socjalni
24 - Z-ca Kierownika
25 - Kierownik
26 - Koordynator ds. komputeryzacji pomocy społecznej
27 - Asystenci Rodzin
30 - Kadry i Płace
31 - Główny Księgowy
32 - Księgowość
33 - Koordynator Działu Zabezpieczenia Społecznego
34 - Świadczenia Rodzinne i Wychowawcze
35 - Fundusz Alimentacyjny i Dodatki Mieszkaniowe
36 - Koordynator Kontroli Wewnętrznej
42 - Koordynator ds. Ochrony Danych Osobowych
25 - Zespół Interdyscyplinarny
44 - FAX

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek: 7.00 - 15.00


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu informuje, iż obsługę bankową prowadzi BNP Paribas Bank Polska S.A.

Numery kont bankowych M-GOPS dla wpłacających:

Wpłaty z tytułu *:

  • odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze,
  • odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej,
  • nienależnie pobranych świadczeń (np. świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego świadczeń wychowawczych (tzw. 500 +), dodatków mieszkaniowych, świadczeń z pomocy społecznej itp.)

    dokonywać należy na rachunek bankowy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu o numerze:

66 1600 1462 1817 8830 1000 0001

Wpłaty z tytułu *:

  • należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej

    dokonywać należy na rachunek bankowy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu o numerze:

39 1600 1462 1817 8830 1000 0002

*) dokonując wpłat należy w tytule podać imię i nazwisko, kogo i czego dotyczy wpłata


Kierownik MGOPS przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków
w każdy poniedziałek w godzinach od 13.00 do 16.00,
Gostyń, ul. Wrocławska 250, I piętro pok. nr 101.

 Opublikował: Karol Marciniak
Publikacja dnia: 29.07.2020
Podpisał: Karol Jasiak
Dokument z dnia: 29.07.2020
Dokument oglądany razy: 641 777