bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Pomoc materialna dla uczniów

Podstawy prawne

  • USTAWA o systemie oświaty z dnia 07 września 1991 r. (tekst jednolity Dz.U.2019 poz. 1481 ze zm)
  • USTAWA o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity Dz.U.2019 poz 1507 ze zm.)
  • USTAWA Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 (tekst jednolity Dz.U.2020 poz 256)
  • REGULAMIN udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Gostyń - RegulaminOpublikował: Karol Marciniak
Publikacja dnia: 19.03.2020
Podpisał: Ewelina Dolata
Dokument z dnia: 01.03.2020
Dokument oglądany razy: 4 386