bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Sprawozdania

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zlecone gminie związane bezpośrednio i pośrednio z pomocą społeczną zapisane w ustawie o pomocy społecznej (Dz.U.2013.182 j.t.) i aktach wykonawczych do ustawy.Opublikował: Karol Marciniak
Publikacja dnia: 24.04.2019
Podpisał: Karol Jasiak
Dokument z dnia: 26.03.2019
Dokument oglądany razy: 7 837