bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Fundusz Alimentacyjny

Podstawy prawne

  • USTAWA o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 670)
  • USTAWA Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1467)Opublikował: Karol Marciniak
Publikacja dnia: 23.04.2019
Podpisał: Małgorzata Osiecka
Dokument z dnia: 10.04.2019
Dokument oglądany razy: 9 162