bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Za życiem

Podstawy prawne

  • USTAWA z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. 2016 r. poz. 1860)
  • USTAWA o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z ze zm.)
  • USTAWA Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
  • ROZPORZĄDZENIE Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (Dz. U. 2016 r. poz. 2234)Opublikował: Karol Marciniak
Publikacja dnia: 06.02.2019
Podpisał: Małgorzata Osiecka
Dokument z dnia: 06.02.2019
Dokument oglądany razy: 4 477