bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Dobry Start

podstawy prawne

  • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start" (Dz. U. Poz. 1061)
  • Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)


Opublikował: Karol Marciniak
Publikacja dnia: 06.02.2019
Podpisał: Ewelina Dolata
Dokument z dnia: 06.02.2019
Dokument oglądany razy: 5 082