bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Rodzina 500+

Podstawy prawne

  • USTAWA o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. (Dz. U. poz. 1465)Opublikował: Karol Marciniak
Publikacja dnia: 06.02.2019
Podpisał: Małgorzata Osiecka
Dokument z dnia: 06.02.2019
Dokument oglądany razy: 14 732