bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Świadczenia Rodzinne

Podstawy prawne

  • USTAWA o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z ze zm.)
  • ROZPORZĄDZENIE Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych. (Dz. U. poz. 1466).
  • ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2018 r. poz. 1497)Opublikował: Karol Marciniak
Publikacja dnia: 06.02.2019
Podpisał: Małgorzata Osiecka
Dokument z dnia: 06.02.2019
Dokument oglądany razy: 28 873