bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Statut

Uchwała Nr XXVIII/366/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18 maja 2017 roku
w sprawie nadania statutu Miejsko–Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gostyniu.

Pobierz: Statut wraz z uzasadnieniem zmiana StatutuOpublikował: Karol Marciniak
Publikacja dnia: 08.09.2017
Podpisał: Teresa Klonowska
Dokument z dnia: 08.09.2017
Dokument oglądany razy: 9 025