bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Pomoc Społeczna

Podstawy prawne

  • USTAWA o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U.2016.930 ze zm.)
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego z dnia 25 sierpnia 2016r. (DZ.U.2016.1406)
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 22 września 2005 r. (Dz.U.05.189.1598)
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ w sprawie środowiskowych domów samopomocy z dnia 9 grudnia 2010 r. (Dz.U.10.238.1586)
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ w sprawie wzoru kontraktu socjalnego z dnia 8 listopada 2010 r. (Dz.U.10.218.1439)
  • USTAWA Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U.2016.23 ze zm.)


Opublikował: Karol Marciniak
Publikacja dnia: 04.10.2016
Podpisał: Honorata Grzemska
Dokument z dnia: 04.10.2016
Dokument oglądany razy: 21 340