bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być w szczególności:

 • zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez Ośrodek lub jego pracowników,
 • naruszenie praworządności lub interesów skarżących,
 • przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy:

 • ulepszenia organizacji,
 • wzmocnienia praworządności,
 • usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom,
 • ochrony własności,
 • lepszego zaspokojenia potrzeb ludności.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

 • listownie na adres: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń,
 • osobiście do rejestru przesyłek przychodzących Ośrodka (I piętro, pokój nr 101) w godzinach pracy jednostki,
 • fax-em na nr: 65 572 39 11,
 • ustnie do protokołu.


Opublikował: Karol Marciniak
Publikacja dnia: 27.04.2016
Podpisał: Teresa Klonowska
Dokument z dnia: 27.04.2016
Dokument oglądany razy: 4 205