bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Dokumenty

 • Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Gostyńna lata 2016-2018 - POBIERZ

 • Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gostyń na lata 2015-2020 - POBIERZ

 • Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gostyń na lata 2007-2013 - POBIERZ

 • Konferencja "Działanie lokalne - myślenie globalne" z dnia 15.11.2011r. - materiały:
  • informacja o konferencji - POBIERZ
  • prezentacja "Mieszkania chronione", Hercog Andrzej - POBIERZ (6,17 MB)
  • prezentacja "Perspektywy wdrażania standardów usług i modeli instytucji pomocy społecznej", Lasota Marek - POBIERZ (886 kB)
  • prezentacja "Wsparcie i działania aktywizujące osoby zagrożone wykluczeniem społecznym na przykładzie 10 letniej realizacji programu CENTRUM WOLONTARIATU I AKTYWNYCH NA RZECZ GMINY", Klonowska Teresa - POBIERZ (18,6 MB)
  • prezentacja - projekt systemowy "Daj sobie szansę - inwestuj w siebie", Skorupska Violetta - POBIERZ (64,7 MB)

 • Regulamin organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy - POBIERZ
 • Program działania w okresie zimowym 2012/2013 na terenie gminy Gostyń - POBIERZ
 • Uchwała w sprawie zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań własnych gminy - POBIERZ


Opublikował: Karol Marciniak
Publikacja dnia: 23.02.2016
Podpisał: Teresa Klonowska
Dokument z dnia: 23.02.2016
Dokument oglądany razy: 11 234