bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Wnioski na STYPENDIUM SZKOLNE w roku szkolnym 2020/2021

04.09.2020

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wnioski na stypendium szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gostyń wraz z kompletem dokumentów należy składać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyniu ul. Wrocławska 250 w pokoju nr 1 w terminie od 1 do 15 września 2020 r. a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2020 r.
Osoby pełnoletnie starające się o stypendium szkolne winny składać wnioski samodzielnie.
W roku szkolnym 2020/2021 miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł netto.
Formularze wniosków można pobrać w Biurze Obsługi Klientów (pokój nr 1) w budynku przy ul. Wrocławskiej 250 w poniedziałki od 9.00 do 15.00, od wtorku do piątku od 8.00 do 14.00.lub pobrać ze strony www.mgopsgostyn.pl - zakładka Pomoc materialna dla uczniów.
Istnieje również możliwość złożenia wniosku za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej epuap. Warunkiem jest posiadanie ważnego Profilu Zaufanego służącego do uwierzytelnienia wniosku.

Opublikował: Karol Marciniak
Publikacja dnia: 04.09.2020

Dokument oglądany razy: 234
« inne aktualności