bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Gostyń rodzinie

Rodzina to szczególne miejsce dla każdego człowieka. Zintegrowane wsparcie rodziny w środowisku i lokalna polityka rodzinna to nie tylko walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, a budowanie pomostów.

"Gostyń rodzinie" to projekt realizowany przez Stowarzyszenie "Ja też pomagam" i Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu w ramach programu „Działaj Lokalnie”, który w powiecie gostyńskim prowadzi Stowarzyszenie „DZIECKO”.

Celem projektu jest spotkanie z człowiekiem w jego środowisku. Istotna jest też diagnoza potrzeb rodzinnych oraz wyrównywanie szans rodzin i tworzenie przyjaznego sąsiedztwa. Projekt to też realizacja naturalnych potrzeb dzieci tj. ruchu i wesołej zabawy. Rodzina to także miejsce dla współczesnej pracy socjalnej stąd współpraca organizacji pozarządowych i instytucji pomocy społecznej oraz asystentów rodzin.

W ramach działań projektowych zaplanowane są spotkania rodzinne w czterech wsiach gminy Gostyń tj. Gola – lotnisko 29 lipca br., Tworzymirki - sierpień, Krajewice i Kosowo – wrzesień i październik, które posłużą tworzeniu przyjaznego sąsiedztwa. Przewidziane są animacje ruchowe i artystyczne z dziećmi, aby pokazać alternatywne formy spędzania wolnego czasu.

Organizatorzy zapraszają 29 sierpnia br. na gostyński Rynek rodziny z dziećmi. Dla wszystkich przewidziane są liczne atrakcje – strawa i zabawa. Dorosłym lokalne instytucje i organizacje przedstawią swoje oferty z szerokiego zakresu działania na rzecz rodziny.

Opracował: Stowarzyszenie "Ja też pomagam".


Plac zabaw ”Przy Lotnisku” w Goli

"Gostyń rodzinie" to projekt realizowany przez Stowarzyszenie "Ja też pomagam" i Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu w ramach programu „Działaj Lokalnie”, który w powiecie gostyńskim prowadzi Stowarzyszenie „DZIECKO”. Celem projektu jest spotkanie z człowiekiem i tworzenie przyjaznego sąsiedztwa. Projekt to też realizacja naturalnych potrzeb dzieci, ruchu i wesołej zabawy dlatego też, dnia 29 lipca w Goli odbyło się sąsiedzkie spotkanie dla rodzin z dziećmi. Asystenci rodzin zorganizowali domowe ciasto, a zamieszkujące na „Lotnisku” sąsiadki przygotowały kawę dla dorosłych. W przyjaznym sąsiedzkim spotkaniu wzięło udział 25 osób w tym sołtys. Największą atrakcją dla 18 dzieci był pokaz skręcania baloników i malowanie twarzy. Zaproponowano dzieciom inne formy spędzania czasu wolnego z rodziną i rówieśnikami gry i zabawy z piłką, hula hop oraz skakanką. Pogoda dopisała, dla dzieci były lody, ciastka, chrupki i soczki. Pod okiem specjalisty animatora dzieci z sąsiedztwa zajęły się tworzeniem prac na dużym formacie oraz miały możliwość uczestniczenia w zabawach sensorycznych doświadczając kontaktu z naturą.

W ramach działań projektowych zaplanowane są spotkania rodzinne w czterech wsiach gminy Gostyń. Kolejny sąsiedzki przystanek w Tworzymirkach w dniu 26 sierpnia.

Kolejne to Krajewice i Kosowo – wrzesień i październik, które posłużą tworzeniu przyjaznego sąsiedztwa. Organizatorzy zapraszają też 29 sierpnia br. na gostyński Rynek rodziny z dziećmi. Dla wszystkich przewidziane są liczne atrakcje – strawa i zabawa. Dorosłym lokalne instytucje i organizacje przedstawią swoje oferty z szerokiego zakresu działania na rzecz rodziny.

Zaproszenie
Zdjęcia


Opracował: Stowarzyszenie "Ja też pomagam".


Informacja ws. spotkania na Rynku Gostyń Rodzinie

"Gostyń rodzinie" to projekt realizowany przez Stowarzyszenie "Ja też pomagam" i Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu. Projekt jest dofinansowany ze środków programu „Działaj Lokalnie IX ” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie „DZIECKO” - Ośrodek Działaj Lokalnie.
Partnerami projektu są gminy POWIATU GOSTYŃSKIEGO oraz przedsiębiorcy Firma ZUPTOR i Spółdzielcza Grupa Bankowa Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu.
Żyjemy w takich czasach, że mamy coraz mniej okazji do kontaktów z ludźmi. Młodzi i starsi w naturalny sposób mogą się spotykać w różnych działaniach i inicjatywach i czerpać z tego radość.
Celem naszych działań jest spotkanie z człowiekiem i tworzenie przyjaznego sąsiedztwa. To także element budowania systemu wsparcia oraz tworzenia dobrego klimatu dla rodziny stąd tytuł projektu „Gostyń rodzinie”.
Nadto rok 2015 jest czasem jubileuszy: dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który obchodzi 25 lecie istnienia oraz 10 lecie powstania Stowarzyszenia „Ja też pomagam” zatem jest to dobry moment, aby wyjść z informacją i ofertą do mieszkańców.
Spotkanie rodzinne na gostyńskim Rynku było punktem kulminacyjnym programu. Zaprosiliśmy przede wszystkim rodziny z dziećmi, z dziadkami i innych mieszkańców Gminy Gostyń.
Dla wszystkich przewidziane były liczne atrakcje – strawa i zabawa. Dzieciom proponowano animacje pod nazwą „Przygody klauna Bobiego”, malowanie twarzy, pokazy dużych baniek, skręcanie baloników, naukę żonglerki, tańce i lody.
Dorosłym lokalne instytucje tj. Urząd Miejski, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Dom Dziennego Pobytu
nadto Stowarzyszenia „Ja też pomagam”, „Nie sami” i „Kasia” oraz Spółdzielnia Socjalna „Arka” przedstawiały swoje oferty z szerokiego zakresu działania na rzecz rodziny.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się też lokalni włodarze szczebla gminnego i powiatowego oraz sponsorzy.

Zdjęcia


Kolorowo i wesoło w Tworzymirkach

"Gostyń rodzinie" to projekt realizowany przez Stowarzyszenie "Ja też pomagam" i Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu w ramach programu „Działaj Lokalnie”, który w powiecie gostyńskim prowadzi Stowarzyszenie „DZIECKO”. Celem projektu jest spotkanie z człowiekiem i tworzenie przyjaznego sąsiedztwa. Projekt to też realizacja naturalnych potrzeb dzieci, ruchu i wesołej zabawy dlatego też, dnia 26 sierpnia w Tworzymirkach odbyło się sąsiedzkie spotkanie dla rodzin z dziećmi. Asystenci rodzin tak jak poprzednio zorganizowali domowe ciasto i kawę dla dorosłych. W sympatycznym i przyjaznym sąsiedzkim spotkaniu wzięło udział większość młodych mam w tym sołtys. Największą atrakcją dla gromady dzieci był pokaz skręcania baloników i zabawy z piłką, hula hop oraz skakanką. Pogoda wspaniale dopisała, dla dzieci były lody, ciastka, chrupki i soczki. Pod okiem specjalisty animatora dzieci z sąsiedztwa zajęły się tworzeniem prac na dużym formacie oraz miały możliwość uczestniczenia w zabawach sensorycznych doświadczając kontaktu z naturą. Prace wykonane zostały zaprezentowane na sobotnim spotkaniu na Rynku w Gostyniu.
Kolejne miejsca rodzinno-sasiedzkich spotkań to Krajewice i Kosowo – wrzesień i październik, które posłużą tworzeniu przyjaznego sąsiedztwa.

ZdjęciaOpublikował: Karol Marciniak
Publikacja dnia: 11.09.2015
Podpisał: Teresa Klonowska
Dokument z dnia: 07.08.2015
Dokument oglądany razy: 3 449