bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Projekty EFS

logo EFS

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu uczestniczy w procesie wykorzystywania środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013:

  • Priorytetu VII Promocja integracji społecznej - w ramach, którego podejmowane są przede wszystkim działania zmierzające do ułatwienia dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.
  • Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji - którego celem jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie.
  • Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Tytuł projektu nosi nazwę "Daj sobie szansę - inwestuj w siebie".

Umowa ramowa Projektu systemowego "Daj sobie szansę - inwestuj w siebie" została zawarta w Poznaniu w dniu 24 czerwca 2009 r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu, a Gminą Gostyń, w imieniu której działa - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu.

Przebieg realizacji projektu w 2013 roku:

Przebieg realizacji projektu w 2012 roku:

Przebieg realizacji projektu w 2011 roku:

Przebieg realizacji projektu w 2010 roku:

Przebieg realizacji projektu w 2009 roku:Opublikował: Karol Marciniak
Publikacja dnia: 12.08.2015
Podpisał: Teresa Klonowska
Dokument z dnia: 23.12.2013
Dokument oglądany razy: 8 156