bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Strona informacyjna na temat zasad uzyskiwania dostępu do informacji publicznych (nie publikowanych w BIP).

Zgodnie z art. 10 Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zmianami), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego, złożony w Sekretariacie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu, ul. Wrocławska 250, pok nr 101 (I piętro).

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Wyłączeniu jawności podlegają informacje ustawowo chronione.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznejOpublikował: Karol Marciniak
Publikacja dnia: 16.03.2011
Podpisał: Teresa Klonowska
Dokument z dnia: 01.03.2011
Dokument oglądany razy: 8 748