bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Fundusz Alimentacyjny - informacje ogólne

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przysługują na dziecko, na które zasądzone są alimenty, ale ich egzekucja jest bezskuteczna:

  • do ukończenia 18 roku życia, albo
  • do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy osoba uprawniona uczy się w szkole lub w szkole wyższej;
  • bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500,00 zł, jeśli dochód nie przekracza 800,00 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie.Opublikował: Karol Marciniak
Publikacja dnia: 19.03.2020
Podpisał: Małgorzata Osiecka
Dokument z dnia: 19.03.2020
Dokument oglądany razy: 6 544